Zdrowie nie ma ceny, a każda minuta w przypadku akcji ratowniczej może być na wagę złota. Dlatego tak ważne jest utworzenie służbom ratunkowym łatwego przejazdu. Korytarz ratunkowy tworzy się w celu pozostawienia wolnego miejsca pojazdom służb ratunkowych. Jest szczególnie ważny w przypadku autostrad i ekspresówek ze względu na to, że nawet drobna kolizja może spowodować bardzo duży korek. O czym nie można zapominać, robiąc przejazd?

Kwestie prawne

Korytarz życia prawnie uregulowany jest między innymi w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowenii, Szwajcarii i w Polsce.

W Polsce pierwszy raz regulacja prawna dotycząca korytarza życia, pojawiła się w kodeksie drogowym w październiku 2019 roku.

Jak działa korytarz życia?

Należy pamiętać, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek stworzenie korytarza ratunkowego pojazdom uprzywilejowanym. Rozumie się przez to, że kierowca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć pojazd z drogi lub w razie potrzeby zatrzymać się.

W czasie wzmożonego ruchu uczestnik ruchu drogowego poruszający się lewym pasem na jezdni dwupasmowej musi zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu. Natomiast uczestnik ruchu drogowego , który jest na prawym pasie musi zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa.

Kierowca ma również możliwość zjechać na pobocze lub pas rozdzielający.

Kierowca ma możliwość powrotu do normalnego toru jazdy dopiero, gdy pojazd uprzywilejowany przejedzie.

Za nieprzestrzeganie tego przepisu w naszym kraju grozi mandat karny w wysokości dwustu złotych, a w Niemczech nawet do trzech tysięcy euro.

Tworzenie korytarza życia skutecznie skraca dojazd pojazdów uprzywilejowanych do miejsca wypadku. Gdyby nie korytarz ratunkowy większe samochody, takie jak wozy strażackie nie miałyby możliwości szybszego dojazdu na miejsce wypadku, jadąc pasem awaryjnym. Korytarz życia może skrócić drogę nawet o sześć minut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here